logo
OBECNIE OFERTA DOTYCZY WYŁĄCZNIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO !!

KARTA POJAZDU
 - ZWROT PIENIĘDZY DZISIAJ !

Za pośrednictwem naszej firmy mogą Państwo odzyskać OD RĘKI część 425 złotowej nadpłaty za  K A R T Ę   P O J A Z D U.

Możliwość ta dotyczy aut sprowadzonych z zagranicy i zarejestrowanych
od 10 marca 2002 r. do 14 kwietnia 2006 r.
(kluczowa jest data złożenia wniosku i rozpoczęcia procedury rejestracji auta, a nie odbioru tzw. twardego dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu).

Zwrot nadpłaty przysługuje każdemu, to zapłacił za kartę pojazdu 500 zł.

Nie jest istotne czy auto zostało sprzedane, czy też nadal jest Pańśtwa własnością.

Postępowania sądowe są długotrwałe (średnio trwają od kilku do kilkunastu miesięcy), kosztowne, obarczone ryzykiem przegranej wobec skomplikowanego stanu prawnego i faktycznego spraw. Nasza firma będzie dochodzić odkupionych należności samodzielnie, przejmując na siebie całe ryzyko, czasochłonność procesu windykacji oraz wszelkie utrudnienia i koszty z tym związane.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty, aby mogli Państwo bez żadnych przewlekłych formalności (w ciągu jednego dnia) odzyskać część niekonstytucyjnie pobranych pieniędzy.

Jedyne, co konieczne to skserowanie 3x karty pojazdu lub dowodu wniesnienia opłaty lub odnalezienie decyzji o rejestracji auta albo też uzyskanie jej duplikatu z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego, lub odpowiednio Urzędu Miasta. Gdyby uzyskanie decyzji okazało się niemożłiwe wystarczy zaświadczenie, że opłata za kartę określonego pojazdu została wniesiona.

Wniosek do pobrania - KLIKNIJ TUTAJ.

Do wypłaty pieniędzy wystarczy JEDEN DOKUMENT:

Kopia Karty Pojazdu 3x (1 i 2 strona)
Kopia dowodu wniesienia opłaty za kartę pojazdu.
Decyzja o rejestracji auta lub jej urzędowa kopia, (jeśli nie posiadacie decyzji można ją uzyskać w Starostwie po podaniu numeru rejestracyjnego auta) nawet jeśli zostało sprzedane służą Państwu prawa strony zgodnie z KPA,
Podpisanie umowy cesji wierzytelności (sprzedaży długu) na rzecz naszej firmy
Natychmiastowy odbiór pieniędzy za sprzedaną wierzytelność (dług), przelewem bankowym.
 
Jeśli posiadacie Państwo cztery lub więcej opłat należnych do zwortu - na terenie dawnego woj. gdańskiego dojeżdżamy do klienta bezpłatnie - mogą to być zebrane opłaty czterech różnych osób.

Oferta NIE DOTYCZY aut nabytych w ramach prowadzenia działalności gospodarczej (tj. na firmę).


Zabrane od Ciebie pieniądze tęsknią za Tobą - nie daj im długo czekać!

Podstawy prawne

Wyrok Trubunału Konstytucyjnego z dnia 17 stycznia 2006 r. (sygn. akt U 6/04, Dz. U. z dnia 30 stycznia 2006 r.).

Uchwała Sądu Najwyższego III CZP 35/07 z dnia 16 maja 2007 r. o dopuszczalności drogi sądowej w postępowaniu o zwrot nadpłaty za kartę pojazdu.